Ugovor vesti – skupna izjava za javnost

V nedavnem članku o splavu Vsako nosečnost je ženski težko prekiniti, tudi nezaželeno, na spletnem portalu RTV Slovenija z zadovoljstvom pozdravljamo prepričanje, da je splav globok problem, ki prizadeva slovensko družbo, in pozitivno gledanje na upad števila splavov na naših tleh. Vendar smo bili hkrati presenečeni nad precej enostranskim pogledom na tako pomembno temo, kot je ugovor vesti.

Članek prikaže ugovor vesti sicer kot “absolutno pravico”, vendar obenem kot breme profesionalcem in družbi. V resnici pa je ugovor vesti temeljna človekova pravica in tudi eden izmed temeljev demokratične družbe.

Podano enostransko mnenje razume naravne težave sporazumevanja, usklajevanja vrednot in iskanja rešitev za zapletene življenjske situacije kot breme, ki bi bilo olajšano z odvzemom življenja spočetemu otroku in s samocenzuro tistih, ki v to nikakor ne morejo privoliti. Ob tem pa predstavljeno stališče popolnoma spregleda tragedijo odvzema življenja spočetih otrok, minimizira številne posledice umetnega splava za mater in družino, ki jih je zdravniška stroka spoznala in dokumentirala v mnogo študijah, ter popolnoma spregleda možnost drugih načinov pomoči, ki bi učinkovito in celovito reševali tovrstne situacije ter obenem ohranili življenje otroka. Spregleda tudi osmislitev muk tistih, ki zaradi ugovora vesti sicer nemočno gledajo, kako drugi jemljejo življenje nedolžnim otrokom, a ohranjajo čisto vest, da ne sodelujejo pri tem dejanju; spregleda pa tudi tragičnost muk tistih, ki mislijo, da morajo sodelovati pri splavu kot nujnem zlu.

Mnogo žena in deklet si želi ginekologov, ki uveljavljajo ugovor vesti. Prepričani smo, da je možno graditi spoštljivejšo bodočnost brez izključevanja, kjer bodo upoštevane temeljne človekove pravice vseh ljudi, kot so pravica do življenja in pravica do življenja po vesti. Prepričani smo, da s kreativno požrtvovalnostjo zmoremo najti rešitve, ki ne ustvarjajo novih krivic in travm v družbi, ampak blažijo stisko z rešitvami, ki omogočajo prihodnost vsem.

Zavod ŽIV!M

Anin sklad

Društvo Gibanje za življenje

Pohod za življenje

Sara Center za ženske

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja