Otroka bom oddala v posvojitev – »Kaj naj naredim?«

Po odločitvi za posvojitev se morda počutite izgubljeni in ne veste, kaj bi naredili in na koga bi se obrnili. Uradni postopek za posvojitev se izpelje na Centru za socialno delo. Za vas je pristojen Center za socialno delo v vašem kraju, a zaradi pogoste želje po anonimnosti so mnogi centri odprti tudi za izjeme. Na Centru za socialno delo poiščite oddelek, ki se ukvarja s posvojitvami in z rejništvom. Tam se z uslužbencem, ki ureja to področje, pogovorite in mu povejte za svojo odločitev. Zelo dobro je, da skupaj z njim ponovno pretehtate različne možnosti in ga prosite za informacije, ki vas zanimajo. Ko ste odločeni, skupaj izpolnite obrazec. S podpisom boste uradno potrdili, da se po rojstvu odpoveste pravici do materinstva do tega otroka in, da ga oddajate v posvojitev. O tem govori Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v 141. členu. Po podpisu vaše izjave bo otrok verjetno kmalu nameščen v posvojiteljsko družino. Pravnomočna odločba o posvojitvi bo v njegovi novi družini lahko sklenjena šele leto po tem, kar pa vam daje še nekaj možnosti za razmislek. Dodatne informacije lahko preberete na e-strani https://www.uradni-list.si/e-bilten/novica/kaj-vse-morate-vedeti-pri-postopku-posvojitve.

Druga možnost je, da posvojitev uredite v porodnišnici. Ko boste osebje seznanili s svojo odločitvijo, vas bo obiskal socialni delavec v porodnišnici. Pri njem boste napisali izjavo. Obstaja tudi možnost kasnejše oddaje otroka v posvojitev, če boste presodili, da za otroka res ne boste mogli skrbeti.

Nekatere ženske želijo otroka po rojstvu še videti in sprejeti v naročje, spet druge imajo željo, da ga uslužbenci porodnišnice čim hitreje odnesejo, da ne bi prišlo do prevelike navezanosti. Zelo dobro je, če je osebje v porodnišnici o vaših željah vnaprej obveščeno. Pri tem vam lahko pomaga tudi socialni delavec.

V času odločanja za posvojitev je težko biti sam. Morda bi želeli, da vas tudi pri teh postopkih spremlja oseba, ki vam nudi oporo tako s strokovnega kot z osebnostnega vidika. Pri nas smo za vas pripravili program za spremljanje v odločanju v času posvojitve.

 

Kontaktirate nas lahko na:

069 613 683
tina@zavod-zivim.si