Masaža dojenčka in njene koristi za vso družino

Tako za dojenčke kot tudi za starše ima masaža dojenčka daljnosežnejše posledice, kot se morda sprva zdi. Za dojenčka masaža ni samo čudovita čutna dogodivščina, ampak je tudi orodje za vzdrževanje njegovega zdravja in dobrega počutja na mnogih področjih. Za starše pa je zelo pomembno zavedanje, da zmorejo nekaj dobrega narediti za to malo novorojeno dete, ki jim je bilo pravkar položeno v varstvo in skrb. To ni terapija, ki jo delate ZA otroka, ampak je terapija, ki jo delate Z otrokom.

Masaža dojenčka ni trik. Je starodavna modrost, ki omogoča globoko povezanost z našim dojenčkom in uči razumevanja in odzivanja na njegovo nebesedno komunikacijo na ljubeč in spoštljiv način. Opolnomoči starša, saj mu pokaže način, kako v polnosti razumeti svojega dojenčka in se kar najbolje odzivati na njegove edinstvene potrebe.

Dotik kože na kožo, ki se ob masaži izvaja, je pomemben za vsakega dojenčka, saj izboljša njegovo srčno funkcijo, spodbuja dihalni in prebavni trakt. To zadnje je še posebej pomembno pri dojenčkih, ki imajo krče. Dotik pa je pomemben tudi za novo mamico. Z njim se namreč poveča izločanje hormona prolaktina, t.i. materinega hormona, ki spodbuja nastajanje mleka.

Prva dojenčkova izkušnja z okoljem se zgodi z dotikom in to že v 16. tednu nosečnosti, še v maternici. Občutek za dotik pa se razvije še prej, v času od 6. do 9. tedna nosečnosti. Tako narava poskrbi za masažo še pred rojstvom. Dotik ima na otroka tako kratkoročen kot dolgoročen vpliv. Preko dotika se novorojenčki učijo o svetu, se povezujejo s svojimi starši in jim sporočajo svoje potrebe in želje. Kar v 80% novorojenček svoje potrebe izraža s telesnim gibanjem. In ko se starši vključijo in odzovejo z dotikom, imajo dojenčki čudovito priložnost, da se uspešno razvijejo tako na socialnem kot tudi čustvenem in intelektualnem področju.

Masaža je način sproščanja. Z njo zmoremo naše dojenčke naučiti sproščanja telesa in odzivanja na stres. Zmožnost zavestnega sproščanja je velikanska prednost pri odraščanju v sodobni družbi. Če je pridobljena zgodaj v življenju, lahko postane način odzivanja skozi celotno otroštvo, kot protitelesa, ki varujejo pred boleznimi.

Stres je naravni del otrokovega življenja, pa vendar se otroci z njim ne zmorejo spopadati na pravilen način. Naša hitro rastoča družba jih preobremeni z informacijami in ker je otroški jok smatran kot nezaželen in nadležen, pusti otroke v veliki napetosti, saj se od stresa ne morejo olajšati.Vez med zaupanjem in ljubeznijo, skupaj s sočutjem in toplino, sprejemanjem in spoštovanjem, so sestavni deli masažne rutine, ki jo bo otrok odnesel s sabo v odraslost.

Najpomembnejša za novorojenčka pa je zagotovo varna povezanost  (secure attachment bond) s starši takoj po rojstvu. Novorojenčki ne morejo sami izzvati te povezanosti na zavesten način, temveč jo izzivajo povsem spontano preko neverbalne komunikacije. Strokovno bi rekli, da so elementi, ki pripomorejo k tkanju vezi med starši in novorojenčkom: očesni stik, kožni stik, glas, otrokovo odzivanje na starše, aktivacija materinih in očetovihhormonov ob stiku z dojenčkom ter prenos mikrobioma in protiteles ob kožnem stiku med staršem in novorojenčkom. Vsi ti elementi so del masažne rutine, ki služijo kot komunikacija med obema in dobesedno cementirajo to vez. Dojenček se uči uživati v čudovitem udobju in varnosti ljubečih odnosov. Pridobiva znanje o svojem telesu, medtem ko ga starši učijo sproščanja napetosti v npr. roki ali hrbtu ali mu pomagajo pri bolečinah v črevesju.

Tudi za starše je masaža dojenčka učna ura o sproščanju in osredotočanju. Masaža je za starše odličen način, da se vadijo v posvečanju pozornosti – to je čustveno stanje, ko vso svojo pozornost tega trenutka posvetimo sprejemanju čustev, misli in telesnih občutij druge osebe. V tem primeru našemu dojenčku.

Kaj pa je potem navezanost (attachment), ki se prav tako spodbuja ob masaži? To je pojem oz. stanje, ki se ga pogosto uporablja v povezavi s povezanostjo (bonding). Povezanost med staršem in novorojenčkom se zgodi takoj po porodu, navezanost pa se lahko zgodi kadarkoli v življenju med katerimakoli osebama. Povezanost se v materinem telesu začne že pred rojstvom otroka in je ireverzibilna, ne moremo je kasneje »noter prinest«. Navezanost pa je nadomestljiva tudi kasneje. Slednje je pozitivna informacija predvsem za tiste starše in njihove dojenčke, ki so bili takoj po rojstvu iz zdravstvenih razlogov ali carskega reza ločeni.

Zgraditi varno, utrjeno vez z otrokom je zanj ključnega pomena. Za dojenčka to pomeni varen čustveni odziv, ki ga izraža z gibanjem, gestikulacijami in zvoki. Uspeh takega neverbalnega odnosa otroku daje občutek varnosti in mu omogoča poln razvoj, ki bo vplival na vse njegove življenjske odnose. Z razumevanjem, kako se lahko bolje vključimo v ta čustveni razvoj, otroku omogočamo najboljši temelj za življenje.

Varna, utrjena vez je enkraten čustveni odnos med otrokom in staršem. Nezadržno ju privlači, otroku pa zagotavlja občutek varnosti in miru. Ko je otrok v varni, utrjeni vezi s staršem, lahko bolje:

  • razvije poln in intimen odnos,
  • vzdržuje čustveno ravnovesje,
  • čuti sebe in je samozavesten,
  • uživa v odnosu z drugimi,
  • preide razočaranja in izgube,
  • podeli čustva in išče oporo.

Vzpostavljanje take varne, utrjene vezi z dojenčkom je naporno, a prinaša velike uspehe za obe strani.

Koristi masaže dojenčka so: pri njegovem vzpostavljanju odnosov s svetom, stimulaciji kardio-vaskularnega sistema, sproščanju, lajšanju fizičnih in čustvenih tegob in druge.

Koristi za starše predstavljajo prav tako sproščanje in pomoč pri posvečanju pozornosti ob preživljanju kakovostnega časa s svojim dojenčkom. Masaža pomaga pri laktaciji, samozavesti in zaupanju v starševske zmožnosti. Vzpostavljanje varne, utrjene vezi pomaga biti starš.

Koristi za družino: masaža spodbuja družinsko vključenost v skrb za dojenčka, spodbuja sproščeno domače okolje, spoštovanje in povezanost.

Koristi za družbo: predstavljajte si svet, v katerem bi živeli samo pozitivno naravnani ljudje, brez vzgibov k nasilju, z minimalnimi zdravstvenimi težavami. Svet, v katerem ne bi bilo zlorabe otrok, vedenjskih težav mladostnikov idr.

Ta zadnja korist je morda malo iluzorna, a vendar samo umirjen posameznik lahko širi umirjenost in po drugi strani agresiven posameznik širi agresijo. Nemalo študij je že bilo narejenih na temo agresivnih mladostnikov in odraslih oseb, ki so ta del vedenja pridobili v zgodnjem otroštvu. Pridobili v večini z zanemarjanjem in spregledanostjo njihovih osnovnih čustvenih potreb. Če je mogoče čustvene potrebe zadovoljiti na tako enostaven način kot je ljubeč dotik in nadalje ljubeča masaža in sporočilo “Rad te imam”, je to res majhen vložek za posameznika in človeštvo.

Masažo dojenčka po metodi IAIM (Interantional Association of Infant Massage) ponujam in izvajam tudi sama. Seveda nikoli na otroku, to dela vedno in izključno starš, ampak vedno na lutki. In vsakič lahko pred lastnimi očmi opazujem, kako se ti mali dojenčki, ki so bili prej zakrčeni, s pomočjo teh nežnih in usmerjenih dotikov, sprostijo in se učijo zaupanja.

Po knjigi Infant Massage, a Handbook for Loving Parents by Vimala McClure povzela, prevedla in priredila Simone Kindermann, CBI porodna in poporodna doula; inštruktorica priprave na porod po metodi Spinning Babies in IAIM inštruktorica masaže dojenčkov