Želiš pomagati?

Duhovna posvojitev nerojenega otroka

Vsako odločanju o življenju ali smrti nerojenega otroka se odvija kot duhovni boj v srcu njegovih staršev. Vsak od nas, ki stoji na strani življenja, lahko z molitvijo podpre njihovo odločitev za življenje in z duhovno posvojitvijo nerojenega otroka spremlja otroka in njegove starše 9 mesecev.

Kako poteka duhovna posvojitev nerojenega otroka?

Ko se odločite, da boste posvojili nerojenega otroka, zmolite molitev:

Jaz ________ se trdno odločam, da bom od današnjega dne ____ 9 mesecev molil/a za dete, ki mu grozi končanje življenja in njegovo mamico in očka. S tem sem duhovno posvojil/a tega otroka, ki ga sedaj pozna samo Bog. Presveta Devica Marija, pomagaj mi na tej poti!

Nato vsak dan zmolite molitev:

Gospod Jezus,

na priprošnjo tvoje Matere

Marije, ki te je z ljubeznijo

nosila in rodila, in svetega

Jožefa, moža žive vere

in zaupanja v Božjo previdnost,

ki je skrbel zate, te prosim

za nerojeno dete, ki sem ga

duhovno posvojil(a).

Prosim te, daj njegovim

staršem moči, poguma

in ljubezni, da bodo svojemu otroku ohranili življenje,

ki si mu ga ti naklonil. Amen.

Zaželeno je, da dodate še kakšno desetko rožnega venca.

Bo Bog mojo molitev uslišal?

Verjamemo, da je Bog vsemogočen in usmiljen in njegova želja je, da bi otroci, ki jim je sam dal življenje, imeli življenje v obilju (prim. Jn 10, 10). Naročil nam je, naj za njegove darove prosimo, da jih bomo prejeli. (prim. Jn 16, 24). Naša prošnja za moč, pogum in ljubezen otrokovih staršev, da ga bodo lahko sprejeli je nesebična molitev, ki je v skladu z Božjo voljo, zato lahko verjamemo, da bo molitev uslišana.

Kaj je še dobro, da vem, če duhovno posvojim nerojenega otroka?

Duhovno posvojite lahko le enega otroka na enkrat. Zaporedoma pa seveda lahko molite za več otrok. Če se vam zgodi, da kakšen dan pozabite na molitev, jo lahko naknadno naslednji dan zmolite dvakrat. Če se zgodi, da na molitev pozabite za dalj časa (več kot mesec), je priporočljivo, da začnete znova, od začetka.

Kje se je Duhovna posvojitev nerojenega otroka začela?

Molitev se je začela kot odgovor na prošnjo Device Marije, ki je v prikazovanju v Fatimi prosila, naj molimo v zadoščenje za grehe, ki žalijo njeno brezmadežno srce. Očetje Pavlinci so jo leta 1987 prinesli na Poljsko kjer se je začela zelo hitro širiti. V Čenstohovi danes obstaja center za duhovno posvojitev nerojenega otroka (https://iprayforlife.wordpress.com/spiritual-adoption-of-the-unborn-child/ ). Od tod se je začela širiti tudi po drugih delih Evrope in po svetu. V Sloveniji je znana že vrsto let, 11. aprila 2017 pa jo je Slovenska Škofovska konferenca potrdila tudi z Imprimaturjem (http://nadskofija-ljubljana.si/laiki/duhovna-posvojitev-nerojenih-otrok/ ).

Sem v tej molitvi sam?

V molitvi za nerojene otroke niste sami. Mnogi smo, ki smo v njej povezani. V nekaterih župnijah v Sloveniji že obstajajo tudi molitvene skupine za nerojene otroke, ki se jim lahko pridružite. Če pa se čutite nagovorjeni, lahko tudi sami ustanovite molitveno skupino za nerojene otroka ali pa predlagate duhovno posvojitev nerojenega otroka v vašem krogu ljudi v družini, skupini, župniji.

Če želite graditi občestvo z ljudmi, ki smo povezani v tej molitvi, če želite več informacij o molitvi, če želite, da vam pošljemo kartončke ali predloge molitev za molitveno skupino, nas lahko kontaktirate na info@zavod-zivim.si. Lahko pa nas poiščete tudi na facebooku. (https://www.facebook.com/DuhovnaPosvojitev/ )