Kaj nam statistika pove o življenju?

Zavod ŽIV!M deluje že sedem let. Sedem let truda, oznanjevanja, dela, pomoči in molitve v zavedanju, da je življenje dragocen dar, ki ga je treba s skrbjo varovati, zaščititi in če je potrebno, tudi braniti. Pa imamo uspeh? Uspeha ni mogoče meriti s številkami, pa vendar smo malo preleteli, kaj nam statistični podatki o splavu in rojstvih govorijo o teh zadnjih letih. Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje lahko najdemo prve podatke za leto 1997, zanimajo pa nas predvsem leta od začetka delovanja Zavoda ŽIV!M se pravi leta 2011, do lanskega leta 2017, za kar imamo zadnje uradne podatke.

Leta 1997 je bilo v Sloveniji zabeleženih kar 9.712 splavov in od takrat naprej se ta številka vsako leto nekoliko zmanjšuje. Zdravstveni delavci ta uspeh pripisujejo vse večjemu ozaveščanju o kontracepciji, kar pa to številko postavi na kocko, saj ima hormonska kontracepcija tudi abortivni učinek. Leta 2011 je bilo v Sloveniji opravljenih 4.263 dovoljenih splavov. V sedmin letih našega delovanja se je številka znižala na 3.529. Kar pomeni 500 splavov manj. Je morda kakšen manj splavljen tudi zaradi naših prizadevanj? Močno upamo in se tega veselimo!

Poleg splavov, ki so kategorizirani pod rubriko “dovoljeni splavi”, se splavi skrivajo tudi pod rubriko “druge patološke nosečnosti”. Tukaj ne gre za spontane splave (ti imajo še svojo kategorijo), temveč tiste nosečnosti, ki se končajo zaradi težav z zdravjem matere ali otroka. Mnogi med njimi so otroci z downovim sindromom ali kakšno drugo vrsto prizadetosti, ki bi lahko živeli, a so zaradi svoje drugačnosti zavrženi. Leta 1997 je bilo “drugih patoloških nosečnosti” 1.060. Številka je konstanto naraščala, kar lahko pripisujemo napredku prenatalne diagnostike. V letih od 2007-2010 je presegla številko 2000 z vrhuncem leta 2009, ko jih je bilo 2.260, nato pa je začela spet rahlo upadati in konstantno ostaja nekoliko nižja od 2000. Leta 2011 jih je bilo 1.970, leta 2017 pa 1.947. Bomo uspeli z opozarjanjem na to, da je vsak otrok dragocen, to številko še bolj znižati?

Presenečena pa sem bila nad podatki o posvojitvi, ki sem jih videla na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Če ne štejemo posvojitev iz tujine in enostranske posvojitve, (kjer zakonec ali zunajzakonski partner posvoji biološkega otroka svojega partnerja) se število posvojitev giblje od leta 2005 do leta 2016 med 29 in 9. Lansko leto pa jih je bilo kar 40, kar pomeni, da se je kar 40 (deset do dvajset več kot prejšnja leta) bioloških mater, ki sicer niso mogle sprejeti svojega otroka, odločilo, da ga bodo rodile in mu omogočile življenje v drugi družini. To se nam zdi zelo lep podatek, saj se pri svojemu delu pogosto srečujemo z velikimi boji v srcih mater, ko se zaradi stiske v nosečnosti odločajo o prihodnosti svojega otroka; zato odločitev za posvojitev vidimo kot zelo plemenito odločitev!

Poglejmo še podatke o rojstvih otrok. Na Nacionalnem Inštitutu za zdravje lahko prve podatke dobimo za leto 2001, ko se je v Sloveniji rodilo 17.490 živih otrok. Zanimivo je, da je  številka vsako leto bolj naraščala, in sicer do leta 2010, ko je prišla do 22.196. Nato pa začela počasi, a konstantno padati. Leta 2011 se je rodilo 21.734 živih otrok, leta 2017 pa 19.848. Ta podatek nam je lahko v vzpodbudo, da naše delo še bolj usmerjamo v širjenje veselja do življenja med ljudmi, da jim vlivamo upanja in jih spodbujamo za odprtost življenju.

Naše delo bomo z veseljem opravljali še naprej. Zelo bi bili veseli, če bi število splavov padlo na nič, in če število rojstev v resnici v svoji velikodušnosti določi Bog. A za nas je uspeh že vsaka mama, ki ob stiku z nami dobi upanje za ohranitev življenja svojega otroka. Vsaka mama, ki po spontanem splavu dobi prostor za izražanje svoje bolečine. Vsaka ženska, ki v trpljenju zaradi v preteklosti narejenega splava, naredi nov korak in sprejme odpuščanje. Vsaka družina v stiski, ki ponovno uzre upanje. Vsak mlad človek, ki po predavanjih sprejme odločitev, da bo svojo ljubezen varoval in prihranil samo za ljubljeno osebo.

Tina Čerin

 

Podatki so pridobljeni z:

http://www.nijz.si/sl/podatki in  http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/posvojitve/